Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s)

De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de oudere ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in het verwijzen.

De vrijwillige ouderenadviseur van KBO Aarle-Rixtel is:
Antonet Hendriks, tel. 0492 382188