Ton Schepers

Algemene presentatie – Voorzitterschap – 
Lid Seniorenraad Laarbeek –
Dorpsfeesten – Avond voor de Ouderen

 

0492 382388
06 53804172


John Pezie

Secretariaat – Introductie nieuwe leden – 
Jaarprogramma en activiteitenlijst – 
Nieuwe activiteiten – Bridgecursus – 
Beheer en agenda De Blokhut – Website – 
Kunstgeschiedenis werkgroep

 

0492 382239

   

Maria Hagelaar

Redactie Seniorenwijzer – Themamiddagen – 
Bedevaarten – Contactpersoon Zonnebloem –
Lid Oudereneducatie Laarbeek 

 

0492 383293
06 83334605

Jacobine Wouters

Werkgroep Evenementen – Besturendag
Aansturing gastvrouwen – Dag van de Ouderen
                                                Laarbeek

 

0492 382269
06 27743967

  

Peter Groenendaal

Penningmeesterschap – Lid Seniorenraad
Ledenadministratie – Introductie nieuwe leden
Belastingadviseur – Vrijwilligersavond
Lid Werkgroep Evenementen – Projecten
Reservering locaties vaste activiteiten en evenementen

 

0492 382156
06 51492727

Bea van den Berk

Contactpersonen (bezorgers) bijeenkomst
Aansturing bezorgers/contactperesonen
Themamiddagen – Kerstviering Ouderenbond
Lid Oudereneducatie Laarbeek
Kartrekkersbijeenkomst – Groepsmailservice/LEAweb

 

06 12380523

Niecky v.d. Berkmortel-van Hoof

Ledenadministratie

0492 382555
06 37471685