28 november 2023

Kerstviering 19 december

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering op dinsdag 19 december a.s.
Om 14.00 uur beginnen wij met een lekker kopje koffie/thee. Het kerstverhaal wordt verzorgd door Jan van
Doren. De middag wordt verder muzikaal verzorgd door het orkest Oh DIE.
Natuurlijk blijft er nog voldoende tijd over om onder het genot van een drankje gezellig met elkaar te praten.Ook de loterij die al een paar jaar in goede aarde valt, zal deze middag zeker niet ontbreken.

Wij verwelkomen u graag vanaf 13.30 uur en sluiten de middag af rond 17.30 uur met een worstenbroodje.

In verband met de organisatie willen we graag van tevoren weten hoeveel KBO-leden die middag aanwezig zullen zijn.
De bijdrage voor deze middag is € 2,50. Deze bijdrage besteden wij volledig aan een loterij met prachtige prijzen aan het einde van de middag.

Meldt u zich tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 7 december, aan voor deze kerstviering!

U kunt zich per e-mail opgeven bij pgroenendaal@upcmail.nl ; u dient dan het verschuldigde bedrag van € 2,50 over te
maken naar rekeningnummer NL 22 RABO 0101411995 tnv Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel met vermelding “kerstviering”. Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening staat.
U kunt ook het antwoordstrookje op blz.8, samen met € 2,50 bezorgen bij:
Maria Hagelaar Het Klavier 4
Jacobine Wouters Broekelingstraat 18
Indien het voor u niet mogelijk is met eigen vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u regelen tegen een vergoeding van € 3,00
(alleen voor inwoners van Aarle-Rixtel);
hiervoor graag contact opnemen met Maria
Hagelaar; tel. 06-83334605