30 januari 2023

Enquête

Beste leden van de KBO,

Hierbij een enquête door WoCom ontwikkeld om te komen tot een gebiedsvisie voor Aarle-Rixtel.

Een gebiedsvisie is een document waarin de belangrijkste kengetallen (zoals leeftijdsopbouw inwoners, aantal woningen, etc.) over een dorp staan opgenomen. Verder worden de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van het dorp beschreven. Het wordt een breed verhaal dat gaat over o.a. zorg, vergrijzing, verbeteren van openbare ruimtes, verkeer en vervoer, woningaanbod., etc. Hierbij wordt er samengewerkt met de gemeente Laarbeek. Meer informatie over gebiedsvisies van WoCom vind je hun website. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen is ook om onze medewerking gevraagd.  

Je kunt de enquête starten door op de link te klikken.  https://www.survio.com/survey/d/gebiedsvisie-Aarle-Rixtel

Om ervoor te zorgen dat het dorp goed in beeld komt is het heel belangrijk dat veel inwoners hun mening geven en hun stem laten horen.

Dus invullen is heel belangrijk.

Zouden jullie hieraan mee willen werken?

Namens WoCom hartelijk dank,

Ton Schepers (voorzitter KBO)