24 januari 2023

Opfriscursus Rijvaardigheid

Vooraankondiging: Opfriscursus
Rijvaardigheid voor 55-plussers
LAARBEEK – Na de bijna twee jaar van coronamaatregelen gaan de KBO’S van Laarbeek weer
een opfriscursus Rijvaardigheid organiseren. Deze
is bestemd voor bestuurders van personenauto’s
binnen de gemeente Laarbeek die de leeftijd van
55 jaar zijn gepasseerd.
Om zolang mogelijk op een verantwoorde wijze
aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen,
organiseert KBO Laarbeek i.s.m. VVN afdeling
Laarbeek opnieuw deze opfriscursus.
Deze bestaat uit een theorie- en een
praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte, welke in
een nog af te spreken kern in Laarbeek wordt
gegeven, is verspreid over 3 dagdelen (op
dinsdagvoormiddag 7, 14 en 21 maart).
Het afsluitende praktijkgedeelte, een
rijvaardigheidsrit in uw eigen auto met een
rij-instructeur wordt op 28 maart afgenomen.
Deelname aan de opfriscursus en de uitslag
hiervan hebben geen enkel gevolg voor het
rijbewijs en de rijbevoegdheid.
In de volgende seniorenwijzer staat meer
informatie over hoe u zich aan kunt melden en
wat de kosten zijn