28 augustus 2022

Nieuws werkgroep excursies

Nieuws werkgroep excursies
(Theo de Jong)
Op 28 september staat de excursie naar het Jan Visser museum in Helmond gepland.
In het museum zijn spullen, gereedschappen en machines uit het verre verleden te zien, ook worden oude ambachten gedemonstreerd, zo kun je zien hoe boeren vroeger werkten, voor deze tijd heel primitief. Ook de machines van die tijd zijn te bewonderen, toch heel veel handenarbeid, dat is juist het mooie, je kent de boer met zijn machines van nu, alles computergestuurd, onvoorstelbaar en interessant.

Maar ook de brandweer met brandweerauto’s en waterpompen uit die tijd. Helmond was een textielstad met veel bedrijven en bij brand moesten die pompen het redden, kun je niet voorstellen.

Ook oude ambachten zoals timmerlieden en schoenmakers kunt u hier bewonderen. Wij denken een mooie excursie te kunnen aanbieden.
Opgave maandag 19 september van 10.30 uur tot 11.30 uur in de Dreef. Kosten € 9.00, incl, koffie met gebak en rondleiding.
Vertrek 28 september om 13.30 uur met de fiets vanaf de pastorie aan de Heindertweg.
We proberen kleine groepjes te maken om samen te fietsen zodat de groep niet te groot wordt.