2 mei 2022

De paden op, de lanen in…

De paden op, de lanen in …

Tijd voor onze voorjaarsactiviteit!

Happen & Stappen

Op donderdag 19 mei hebben wij, als evenementencommissie, weer een leuk programma in elkaar gezet.
Wij gaan happen en stappen in en rondom Aarle-Rixtel.
Om de mogelijkheid te scheppen voor alle leden om die dag mee te doen, hebben we drie varianten.
1. Een wandeling van ongeveer 5 kilometer, waarbij onderweg wordt aangelegd bij twee gelegenheden voor een hapje en drankje. Advies: zorg voor een paar goede (wandel)schoenen; de paden zijn niet overal verhard.
2. Een wandeling van ongeveer 3,5 km, met hapje en drankje zoals in de 5 km wandeling.
3. Een ritje met “De Goede Moordenaar” of “De Polderexpres”, waarbij we één pauze inlassen om de inwendige mens te versterken.

De start is voor iedereen bij Café zaal  “Bij van Dijk” in de Dorpsstraat. We komen daar om 11.30 uur bij elkaar en na een lekker kopje soep met stokbrood vertrekken we rond 13.00 uur voor de wandelingen of voor de rondrit. Na de nodige stops, hapjes en drankjes zijn we rond 16.00 uur weer terug ”Bij van Dijk”, waar we de middag gezellig met een drankje afsluiten.

De eigen bijdrage voor deze middag is € 10,– per persoon. Hiervoor krijgt u een kop soep, de nodige hapjes en drankjes (bier of fris) onderweg, en nog twee consumptiemunten te besteden bij “Bij Van Dijk”.

Omdat we slechts voor 50 mensen plaats hebben in “De Goede Moordenaar”/”Polderexpres” willen we deze graag gebruiken voor leden die de afstand van 5 of 3,5 km (met twee rustpauzes) echt niet zelf kunnen lopen.

U kunt zich opgeven voor deze middag bij pgroenendaal@upcmail.nl; u dient dan het verschuldigde bedrag van € 10,- over te maken naar rekeningnummer NL 22 RABO 0101411995 tnv Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel met vermelding “voorjaarsactiviteit”. Vergeet niet duidelijk aan te geven aan welke activiteit u meedoet. Uw inschrijving geldt pas als het bedrag op onze rekening staat.
Ook kunt u onderstaand strookje invullen en samen met € 10,- p.p. bezorgen bij: Jacobine Wouters,  Broekelingstraat 18 of  Maria Hagelaar,  Het Klavier 4. Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk zondag 8 mei in ons bezit te zijn. Indien u in Aarle-Rixtel woont en het voor u niet mogelijk is met eigen vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u regelen tegen een vergoeding van € 2,00 hiervoor graag contact opnemen met Maria Hagelaar; tel. 0492 38329