27 juni 2022

Alzheimer café

Het Alzheimer café GemertBakel/Laarbeek on tour in Laarbeek
(Nancy Laurensse, dorpsondersteuner).

14 juni: Omgaan met onbegrepen gedrag. Was in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk
23 augustus: Zomer café
Locatie: “In de Hei”, Schaapsdijk 6, Mariahout.
Tijden: Vanaf 14.30 uur tot ongeveer 18.30 uur.
U dient zich voor deze bijeenkomst in te schrijven. Op deze dag wordt er een gezellige middag
verzorgd door de vrijwilligers van het Alzheimer café Gemert-Bakel/Laarbeek. Er is een
gezamenlijke activiteit, er kan gewandeld en gefietst worden en men kan alpaca’s van dichtbij
bezichtigen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Vanuit Gemert zal de Polder-expres rijden om de gasten, die geen eigen vervoer hebben, naar
Mariahout te brengen.
Mensen met de ziekte dementie en hun partners/mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd.

In juli zal er via De MooiLaarbeekKrant en de Gemertse krant verdere informatie volgen over deze dag, ook waar u zich kunt opgeven.
Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met Nancy Laurensse,
tel 06-34165118, nancy.laurensse@levgroep.nl of Theo van der Horst, tel 06-81575431,
theovanderhorst@dedorpsondersteunersgemertbakel.nl.